Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2011

wychowananabledach
7112 4da8
Reposted frommalamaja malamaja vialittlemermaid littlemermaid
wychowananabledach
5805 556f
Reposted fromtola tola vialittlemermaid littlemermaid
wychowananabledach
I wonder if it is worth it to come back. Elephant by Gus Van Sant.
Reposted fromyouthless youthless vialittlemermaid littlemermaid
wychowananabledach
Znasz na bank kogoś z kim chwilę trwają zbyt krótko, że nawet całe życie to za mało
— Eldo - Ty i ty
wychowananabledach
8602 6b24
Reposted frommarta645 marta645 vialittlemermaid littlemermaid
wychowananabledach
Życie jest zbyt krótkie, żeby przez cały czas ładnie się zachowywać
— Mecwaldowski
Reposted frommuka muka vialittlemermaid littlemermaid

   
Reposted frominspired inspired vialittlemermaid littlemermaid
wychowananabledach
0198 7aed
Reposted fromnatalkaaaa natalkaaaa vialittlemermaid littlemermaid
wychowananabledach
3266 9ad4
Reposted fromlubieto lubieto vialittlemermaid littlemermaid
wychowananabledach
0421 3320 500
wychowananabledach
Kurwa, muszę przestać przeklinać
— Moje lepsze pół xD
wychowananabledach
Przestać szukać, samo się znajdzie.
— no to jazda.
Reposted fromcolorblind colorblind vialoveMYbike loveMYbike

March 18 2011

wychowananabledach
4998 cd86
Mr. Nobody <3
Reposted from100suns 100suns viajamm jamm
3639 73bf
Reposted frombigmacandfriez bigmacandfriez viajamm jamm
wychowananabledach
3215 4cd7
Reposted fromczaiszmala czaiszmala viajamm jamm
wychowananabledach
- Głupia jesteś. 
- Nie możesz powiedzieć , że jestem głupia. Możesz powiedzieć, że twoim zdaniem jestem głupia.
- Moim zdaniem jesteś głupia. 
- Mam w dupie twoje zdanie.
— Opisy, cytaty, wierszyki...
wychowananabledach
Czasami osoba, od której niczego nie oczekujesz, staje się osobą, bez której nie możesz się obejść.
— Love and Other Drugs
Reposted frommalinowowa malinowowa viajamm jamm
wychowananabledach
2607 5faf
Reposted fromFuel Fuel viajamm jamm
wychowananabledach

przyjaciel to osoba, która na twój płacz mówi poważnym tonem: uspokój się i czekaj. tylko się ubiorę, zabije tą dziwkę, i już jestem u Ciebie.

facebook
Reposted fromprettywoman prettywoman viajamm jamm
wychowananabledach
Szacunek dla tych ludzi, którzy poświęcili życie dla marzeń...
— musi być.
Reposted fromstraps straps viajamm jamm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl